*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028
[PDO KK 2016-2028]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciOdbor dopravy a silničního hospodářství
Datum schválení3.12.2015
Doba platnosti2016 - 2028
Popis dokumentu
Dokument popisuje zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, časový harmonogram uzavírání smluv a postup a harmonogram a způsob integrace.
Implementace
Dokument bude implementován prostřednictvím vyjednávání mezi krajem, obcemi a dopravci, případně prostřednictvím výběrových řízení na rozsah dopravní obslužnosti dle plánu.
Výchozí legislativazákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 467/12/15 ze dne 3. prosince 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 5 let neuvedeno
*