Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Datum schválení
3.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2028
Popis dokumentu
Dokument popisuje zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, časový harmonogram uzavírání smluv a postup a harmonogram a způsob integrace.
Implementace
Dokument bude implementován prostřednictvím vyjednávání mezi krajem, obcemi a dopravci, případně prostřednictvím výběrových řízení na rozsah dopravní obslužnosti dle plánu.
Výchozí legislativa
zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 467/12/15 ze dne 3. prosince 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 5 let neuvedeno