» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Karlovarského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KK 2011+ (akt. 2016)Povodňový plán KK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny KK 2016–2025Plán odpadovéhohospodářství KK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KK 2005–2030 (akt. 2015)Plány dílčích povodí2016–2021 OstatníKrizový plánKKHavarijní plán KKPoplachový plán KKPlán obrany KKPandemický plán KKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce KK 2017–2042Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK 2016–2020Plán rozvoje sportu KK 2018–2023Krajská příloha k národní RIS3 KK 2014–2020 (akt. 2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KK 2018–2020Plán dopravníobslužnosti KK2016–2028Akční plán protihlukových opatření KK2015–2019Územně analytické podklady KK 2021–2025Zásady územního rozvoje KK 2018+Program rozvoje KK 2021–2027Koncepce rozvojesilniční sítě KK 2012+*1*2*6Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK 2013–2020Akční plán rozvojesociálních služeb KKna rok 2020Koncepce prevencekriminality KK2018–2022*3Zajištění a rozvojpodpory seniorů a osobse zdravotnímpostižením KK 2017+*5Strategie ochrany předpovodněmi KK 2003+ (akt. 2010)*8Aktualizace strategiecyklistiky KK2016-2022[akt. 2020]Regionální inovační strategie KK 2020
zobrazit legendu