Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor veřejné dopravy
Datum schválení
12.10.2020
Doba platnosti
2020 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce veřejné dopravy je součástí systému plánování dopravní obslužnosti veřejnou (hromadnou) dopravou v České republice. show
Implementace
Plány dopravní obslužnosti
KVeD ČR 2020-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 367/2019 Sb., a Nařízení EP a Rady (EU) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících a o zrušení nařízení (EHS) č. 1191/69 a 1107/70.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1008 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 5 neuvedeno