*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva dopravy

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MD Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030 2015 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MD Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 2015 2020
MD Dopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050 2014 2020
MD Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013) 2013 2020
MD Národní kosmický plán ČR 2014-2019 2014 2019
MD Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 2011 2020
MD Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 2013 2020
Dokumentů: 6

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MD Operační program Doprava 2014-2020 2014 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 8


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*