Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor strategie Ministerstvo dopravy ČR
Datum schválení
11.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce městské a aktivní mobility je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050, přičemž je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. show
Implementace
Plány udržitelné městské mobility jednotlivých měst a legislativní úpravy pro oblast aktivní mobility.
Výchozí legislativa
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 2019 č. 871.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
26 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
První část Koncepce je zaměřena na metodické vedení měst při přípravě plánů udržitelné městské mobility. Druhá část je zaměřena na vytváření pravidel pro aktivní mobilitu a na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury, která patří do gesce samosprávy.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2025 neuvedeno