Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Samostatné ddělení BESIP
Datum schválení
27.2.2017
Doba platnosti
2011 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie BESIP 2011–2020 vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v ČR. Současně vytváří podmínky pro zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností BESIP ovlivnit. show
Implementace
Akční program je realizační částí strategie a podrobně specifikuje jednotlivé aktivity, jejichž realizace směřuje k naplnění základních strategických cílů i podpůrných dílčích cílů. show
Výchozí legislativa
Dopravní politika ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
160 / 2017
Původní usnesení Vlády ČR č. 599 z roku 2011 bylo zrušeno usnesením novým
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno