Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategie BESIP 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategie BESIP 2021-2030
[BESIP ČR 2021-2030]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Samostatného oddělení BESIP
Datum schválení
4.1.2020
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Priority obsažené v materiálu jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči roku 2020). show
Implementace
Dvouleté Akční plány
BESIP ČR 2021-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 160 ze dne 27. února 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
8 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno