Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor strategie
Datum schválení
8.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Dopravní politika je vrcholový strategický dokument vlády ČR pro sektor dopravy. show
Implementace
Dopravní politika definuje 13 návazných koncepcí a procesů, které rozpracovávají jednotlivé řešené oblasti Dopravní politiky do větší podrobnosti a tvoří implementační strukturu Dopravní politiky.
Výchozí legislativa
Na základě usnesení vlády č. 871/2019 ze dne 9. 12. 2019
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
259 / 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 5 let neuvedeno