Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací
Datum schválení
4.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie stanovuje, jaké priority v ITS mají být sledovány, jak má být organizována spolupráce s různými zainteresovanými subjekty a jaké nástroje (legislativní, normalizační, finanční) mají být k dispozici na podporu rozvoje inteligentních dopravních systémů.
Implementace
Akční plán
ITS ČR 2021-2027 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 268
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
7 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Financování a harmonogram budou rozpracovány v navazujících akčních plánech.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 3 roky neuvedeno