Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The National Cycling Development Strategy of the Czech Republic for 2013-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Ministerstvo dopravy - Odbor pozemních komunikací
Datum schválení
22.5.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Cyklistika je výrazně průřezové téma, které zasahuje do kompetence několika resortů, a to na úrovni státní správy i místní samosprávy. Z hlediska kompetencí se dělí do oblasti dopravní obsluhy území (resort dopravy) a oblasti cykloturistiky (resort místního rozvoje). show
Implementace
Opatření jednotlivých resortů jsou plněna pomocí běžných postupů a procedur ministerstev, prostřednictvím výzkumných úkolů spojených s tématikou cyklistiky, ve spolupráce Ministerstva dopravy ČR s krajskými samosprávami, a rovněž s místními samosprávami, státními příspěvkovými organizacemi, show
Cyklostrategie ČR 2013-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
• Usnesení vlády České republiky ze dne 4. července 2012 č. 493 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/14 „Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury“

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR schválena usnesením vlády České republiky ze dne 7. července 2004 č. 678 k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále také „Cyklostrategie“).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
382 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 31.12.2016 neuvedeno