Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Operační program Doprava 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Operational Programme Transport 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor fondů EU
Datum schválení
9.7.2014
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2) je dokumentem, na jehož základě je v období 2014-2020 realizována Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice. OPD2 jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu resp. show
Implementace
Operační program Doprava je realizován prostřednictvím projektů realizovaných příjemci. Projekty jsou vybírány, schvalovány a administrovány řídicím orgánem OPD2, kterým je Ministerstvo dopravy. show
OPD ČR 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení vlády č. 867/2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondu Společného strategického realizačního rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
558 / 2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno