*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Operační program Doprava 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Doprava 2014-2020
[OPD ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyOperational Programme Transport 2014-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciOdbor fondů EU
Datum schválení9.7.2014
Doba platnosti2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2) je dokumentem, na jehož základě je v období 2014-2020 realizována Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice. OPD2 jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu resp. show
Implementace
Operační program Doprava je realizován prostřednictvím projektů realizovaných příjemci. Projekty jsou vybírány, schvalovány a administrovány řídicím orgánem OPD2, kterým je Ministerstvo dopravy. show
OPD ČR 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentuDopravní politika ČR 2005-2013 [akt. 2011]
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení vlády č. 867/2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondu Společného strategického realizačního rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
558 / 2014
PDF
Hodnocení SEAMZP155K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno

Archiv

*