*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)
[NSRCD ČR 2004]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciMinisterstvo dopravy / Centrum dopravního výzkumu
Datum schválení7.7.2004
Doba platnosti2004 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem Cyklostrategie je podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury. K dosažení tohoto cíle vede mnoho cest, která jsou v dokumentu uvedeny ve struktuře priorita - cíl - dílčí opatření. Hlavními priority cyklostrategie jsou: show
Implementace
Opatření jednotlivých resortů jsou plněna pomocí běžných postupů a procedur ministerstev, prostřednictvím výzkumných úkolů spojených s tématikou cyklistiky, ve spolupráce Ministerstva dopravy ČR s krajskými samosprávami, a rovněž s místními samosprávami, státními příspěvkovými organizacemi, show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
678 / 2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná

Novější

*