*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in the Czech Republic until 2020 (with the Prospect of 2050)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
Datum schválení
15.4.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategický dokument resortu dopravy pro oblast využití nejmodernějších detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země. show
Implementace
Akční plán bude implementován prostřednictvím navazujícího implementačního plánu.
AP ITS ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Návazný dokument „Dopravní politiky ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
268 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 6/2018; 12/2020 neuvedeno
*