Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in the Czech Republic until 2020 (with the Prospect of 2050)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
Datum schválení
15.4.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategický dokument resortu dopravy pro oblast využití nejmodernějších detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země. show
Implementace
Akční plán bude implementován prostřednictvím navazujícího implementačního plánu.
AP ITS ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Návazný dokument „Dopravní politiky ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
268 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 6/2018; 12/2020 neuvedeno