*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Nepřímé vazby: Tematické vazby        Přímé vazby: Dokument Cíle Korelace

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
1. Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
2. Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
3. Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
4. Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu a zamezení závažného protiprávního jednání v dopravě
5. Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
6. Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
7. Podpora vzdělávacích a výcvikových programů
8. Podpora rozvoje standardizovaných systémů ITS pro železniční dopravu v rámci EU a podpora rozvoje standardizované výměny dat mezi provozovateli železniční infrastruktury a dopravci

*