*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategie podpory dopravní obsluhy území (2005)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Ministerstvo dopravy
Datum schválení
12.4.2006
Doba platnosti
2005 - 2013
Popis dokumentu
Strategie podpory dopravní obsluhy území představuje hlavní koncepční dokument pro oblast veřejné dopravy. Obsahem dokumentu, zpracovaného na základě usnesení vlády č. show
Implementace
Strategie podpory dopravní obsluhy území poskytla koncepční základ pro tvorbu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který řeší základní legislativní cíle strategie.
SPDO ČR 2005 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
382 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
*