*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategie podpory dopravní obsluhy území (2005)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie podpory dopravní obsluhy území (2005)
[SPDO ČR 2005]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciMinisterstvo dopravy
Datum schválení12.4.2006
Doba platnosti2005 - 2013
Popis dokumentu
Strategie podpory dopravní obsluhy území představuje hlavní koncepční dokument pro oblast veřejné dopravy. Obsahem dokumentu, zpracovaného na základě usnesení vlády č. show
Implementace
Strategie podpory dopravní obsluhy území poskytla koncepční základ pro tvorbu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který řeší základní legislativní cíle strategie.
SPDO ČR 2005 je implementačním plánem k dokumentuDopravní politika ČR 2005-2013 [akt. 2011]
Souvisejici předpisZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
382 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná

Novější

*