Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Transport Sector Strategies, 2nd Phase
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Ministerstvo dopravy - Odbor strategie
Datum schválení
27.2.2017
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Dopravní sektorové strategie,2. fáze definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce. show
Implementace
Implementace je řešena na základě akčního plánu. Struktura Akčního plánu vychází z požadavku Evropské komise pro splnění předběžných podmínek pro Operační program Doprava 2014-2020. Akční plán je složen ze 3 částí: show
DSS2 ČR 2013 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050.
Usnesení vlády č. 917 ze dne 12. prosince 2012 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
136 / 2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Doba platnosti dokumentu - 2020 s výhledem až do roku 2050.
Dopravní sektorové strategie byla nejprve schválena usnesením Vlády ČR č. 850 ze dne 13. listopadu 2013.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ano 2023 neuvedeno