*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Ministerstvo dopravy
Datum schválení
11.10.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument identifikuje koncept autonomní mobility a zasazuje ho do existujícího dopravního systému. V úvodu současně prezentuje dílčí perspektivy, kterými lze na autonomní mobilitu nahlížet, a to především s ohledem na technologické a socioekonomické hledisko show
Implementace
Zpracování Akčního plánu autonomního řízení je jedním ze základních kroků (cílů) koncepce.
Výchozí legislativa
-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
720 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*