» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva dopravy

STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY vgesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategiePŮSOBNOSTI(dle kompete-čního zákona)* vychází z Aktualizace statní energetické koncepce (MPO)Koncepcezpoplatněnípozemníchkomunikací v ČRAkční plánrozvojeinteligentníchdopravníchsystémů (ITS)v ČR do roku2020(s výhledemdo roku 2050)Zákon č. 194/2010 Sb.,o veřejných službách v přepravě cestujícíchDopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie,2. fáze(2013)akt. 2017Bílá kniha -Koncepceveřejnédopravy2015-2020(s výhledemdo roku2030)Akční plánDopravníchsektorovýchstrategií, 2. fázeNárodnístrategierozvojecyklistickédopravy Českérepublikypro léta2013-2020Národnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu naobdobí let2011-2020[akt. 2017]Zákon č.111/1994 Sb.,o silničnídopravěZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnáchněkterých zákonů (zákono silničním provozu)Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu napozemních komunikacíchZákonč. 49/1997 Sb.,o civilnímletectvíZákonč. 114/1995 Sb.,o vnitrozemsképlavběZákonč. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavbydopravní, vodnía energetickéinfrastrukturyZákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacíchZákon č. 266/1994 Sb.,o dráháchKoncepcevodnídopravyDopravaNárodní kosmický plán 2014-2019Koncepceletecké dopravyČR 2016-2020Plándopravníobsluhy území vlakycelostátnídopravy(2017-2021)Koncepcenákladnídopravy ČRpro období 2017-2023 s výhledemdo roku 2030Národní akční plánčistémobilityProgram rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR(2017)Vize rozvoje autonomnímobility (2017)Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie- Akční plán2021KoncepceveřejnédopravyNárodnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu2021+Strategiecyklistickédopravy aměstskémobility ČRpro léta2021 - 2027
zobrazit legendu