» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva dopravy

STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY vgesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategiePŮSOBNOSTI(dle kompete-čního zákona)* vychází z Aktualizace statní energetické koncepce (MPO)Koncepcezpoplatněnípozemníchkomunikací v ČRZákon č. 194/2010 Sb.,o veřejných službách v přepravě cestujícíchDopravní politika ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie,2. fáze(2013)akt. 2017Akční plánDopravníchsektorovýchstrategií, 2. fázeZákon č.111/1994 Sb.,o silničnídopravěZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnáchněkterých zákonů (zákono silničním provozu)Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu napozemních komunikacíchZákonč. 49/1997 Sb.,o civilnímletectvíZákonč. 114/1995 Sb.,o vnitrozemsképlavběZákonč. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavbydopravní, vodnía energetickéinfrastrukturyZákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacíchZákon č. 266/1994 Sb.,o dráháchKoncepcevodnídopravyDopravaNárodní kosmický plán 2020-2025Koncepceletecké dopravyČR 2016-2020Plándopravníobsluhy území vlakycelostátnídopravy(2017-2021)Koncepce nákladní dopravy ČR 2024-2035Národní akční plánčistémobilityProgram rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR(2017)Vize rozvoje autonomnímobility (2017)Dopravnísektorovéstrategie- Akční plán2021KoncepceveřejnédopravyStrategiecyklistickédopravya městskémobility ČRpro léta2021-2027Koncepceměstskéa aktivnímobility2021-2030Koncepceveřejnédopravy2020-2025s výhledemdo roku2030StrategieBESIP2021-2030 Strategie rozvojeinteligentních dopravníchsystémů 2021-2027s výhledem do roku2050Akční plán rozvojeinteligentních dopravníchsystémů (ITS) v ČRdo roku 2020(s výhledem do roku2050)
zobrazit legendu