Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Odbor veřejné dopravy
Datum schválení
15.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Cílem dokumentuje stanovit základní strategii České republiky v oblasti veřejné dopravy pro další období. Hlavním cílem Koncepce veřejné dopravy je vytvářet takové podmínky, aby mohl být systém veřejné dopravy v České republice vnímán jako kvalitní alternativa k individuální dopravě. show
Implementace
Informační, finanční a právní nástroje pro implementaci. Za implementaci odpovídá MD.
KVD ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Návazný strategický dokument k realizaci cílů Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, schválené usnesením č. 449 ze dne 12. června 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
467 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 31.12.2019 neuvedeno