*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuBílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030
[KVD ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciOdbor veřejné dopravy
Datum schválení15.6.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Cílem dokumentuje stanovit základní strategii České republiky v oblasti veřejné dopravy pro další období. Hlavním cílem Koncepce veřejné dopravy je vytvářet takové podmínky, aby mohl být systém veřejné dopravy v České republice vnímán jako kvalitní alternativa k individuální dopravě. show
Implementace
Informační, finanční a právní nástroje pro implementaci. Za implementaci odpovídá MD.
KVD ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuDopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050
Výchozí legislativaNávazný strategický dokument k realizaci cílů Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, schválené usnesením č. 449 ze dne 12. června 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
467 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 31.12.2019 neuvedeno

Archiv

*