Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
MK - odbor umění, literatury a knihoven
Datum schválení
17.8.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Základní strategický materiál pro rozvoj oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb., v daném časovém období.
Implementace
Koordinací implementace Koncepce byla pověřena Národní knihovna České republiky. K plnění jednotlivých priorit byly vytvořeny samostatné pracovní skupiny ve spolupráci s poradním orgánem ministra kultury pro oblast knihoven, Ústřední knihovnickou radou. show
Výchozí legislativa
Zpracování koncepce zahrnuto do nelegislativního plánu prací vlády na r. 2019.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
840 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno