*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO KULTURY

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva kultury

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MK Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020 2015 2020
MK Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 2017 2020
MK Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 2011 2016
MK Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020 2015 2020
MK Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020 2017 2020
MK Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 2015 2020
MK Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020 2016 2020
MK Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018 2013 2018
MK Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022 2016 2020
MK Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) 2015 2020
MK Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020 2013 2020
MK Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 12

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MK Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 13


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*