Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
MK - Kancelář státního tajemníka
Datum schválení
3.2.2016
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dokument Státní kulturní politika České republiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025) je zpracován za účelem podpory kultury, umění, péče o památky a dalších cílů, které vycházejí z Programového prohlášení vlády. show
Implementace
Implementaci dokumentu budou mít na starosti jednotlivé rezorty dle své věcné příslušnosti (bude uvedeno dokumentu), příčemž ministerstvo kultury bude koordinátorem. V rámci ministerstva kultury budou mít implementaci na starosti jednotlivé odbory, případně organizace ministerstvem zřizované. show
Na SKP ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován za účelem podpory kultury, umění, péče o památky a dalších cílů, které vycházejí z Programového prohlášení vlády, schváleného usnesením vlády č. 96 ze dne 12. února 2014. Aktualizace dokumentu vychází z Programového prohlášení vády ze dne 8. ledna 2018 a Programového prohlášení vlády ze dne 10.5.2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
81 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument bude platný ještě v roce 2020, tak se předpokládá, že v tomto roce - tj. 2020 - začne příprava nové státní kulturní politiky na další období.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 12/2017; 12/2020 neuvedeno