Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Kancelář státního tajemníka MK
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 podrobně a přesně popisuje jednotlivé kroky k naplnění SKP. V rámci PISKP bude podpořena kulturní identita, rozvoj kreativity, uchování a využití kulturního dědictví a využití nástrojů eCulturce pro rozvoj kultury. show
Implementace
Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 bude implementován v rozmezí let 2015 až 2020 jednotlivými projekty. Implementace bude provedena Ministerstvem kultury ve spolupráci s dalšími resorty, organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi organizačních složek státu. show
ISKP ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 266 ze dne 15. dubna 2015 (Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
81 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 31.12.2017 neuvedeno