Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor vědy a výzkumu
Datum schválení
27.11.2013
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
„Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022“ navazuje na „Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015“ a dále ji rozvíjí. show
Implementace
Implementace je řešena samostatným dokumentem/programem.
Výchozí legislativa
návazný dokument na předchozí koncepci do r. 2015 v souladu s rolí MK určenou reformou dle UV č. 287/2008 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. , v platném znění . Realizuje Aktualizovanou národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do r. 2020 schválenou usnesením vlády č. 294/2013, Národní priority orientovaného výzkumu , experimentálního vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 552/2012 a vychází z Implemantace Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací schválených usnesením vlády č. 569/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
886 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 30. 11. 2023 neuvedeno