Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor muzeí a galerií
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce se soustřeďuje na to, aby přispěla k posílení právních jistot, zlepšení provozního i projektového financování muzeí a galerií a napomohla zvýšení efektivity ve všech oblastech jejich činnosti. show
Implementace
Prvním základním cílem Koncepce je zachování schopnosti veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky, formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat jejich poznání a tím je zhodnocovat a udržovat, a rozšiřovat službu veřejnosti tak, aby odpovídala požadavkům show
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády, schválené usnesením vlády č. 96 ze dne 12. února 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
655 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 2015 - 2020 neuvedeno