*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor médií a audiovize
Datum schválení
1.12.2010
Doba platnosti
2011 - 2016
Popis dokumentu
Cílem „Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 - 2016“ je show
Implementace
Implementaci materiálu zajistí odbor médií a audiovize MK ve spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou Česká filmová komora, Institut dokumentárního filmu, Národní filmový archiv, Česká centra, MZV, MV, MŠMT, MPSV aj. MK vystupuje v pozici gestora všech uvedených opatření.
Výchozí legislativa
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013, usnesení vlády č. 676/2006
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
871 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*