Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
odbor památkové péče
Datum schválení
9.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje hlavní priority v oblasti ochrany a odborného dohledu nad významnou částí kulturního dědictví České republiky.
Implementace
Koordinaci implementace Koncepce bude zajišťovat Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní památkové péče. Ministerstvo bude implementaci průběžně sledovat a interně vyhodnocovat v jednoletých intervalech. Vládě bude předložena první souhrnná hodnotící zpráva do 31. show
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR č. 585 ze dne 27. června 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně 2019 a 2021 (interně 1x ročně) neuvedeno