» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva kultury

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategieZákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchKoncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015-2020Kulturní památkyTisk a jiné informační prostředkyKoncepce rozvoje knihoven v ČR na 2016-2020 včetně internetizace knihovenUměníKulturněvýchovnáčinnostAutorský zákonRozhlasovéa televiznívysíláníCírkve a náboženskéspolečnostiVýroba v oblastikulturyKoncepce památkové péče v ČR na 2017-2020Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckéhoZákon č. 148/1949 Sb.,oNárodní galerii v PrazeKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2020 až 2025Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkovépéčiKoncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013-2018Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 2023-2030Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)Koncepce památkové péče v ČR na 2021-2025Koncepce podpory umění v ČR na 2015-2020Plán implementace státní kulturní politiky na léta 2015–2020Koncepce rozvoje knihoven v ČR na 2021-2025 včetně internetizace knihoven Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustemZákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)Zákon č. 483/1991 Sb., o České televiziZákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kancelářiZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, v platném zněníZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č.101/2001 Sb.,o navrácení nezákonně vyvezených kulturníchstatků, v platném zněníZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisůZákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasuZákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasovýcha televizníchpoplatcíchZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 257/2001Sb., o knihovnách podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůZákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu - ČÁST TŘICÁTÁ Změna autorského zákonaZákon č. 398/2006 Sb., - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb. a č. 216/2006 SbZákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – novela autorského zákona, účinná od 1. 1. 2007Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a o změně některých zákonů - novela autorského zákonaZákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – novela autorského zákonaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – původní znění autorského zákonaZákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiZákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostechZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůStrategie podpory kultury 2021+STRATEGIE ICT MK 2015-2020Koncepce podpory umění v ČR na 2021-2025Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2021-2025Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2020 - 2025Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2016 až 2020Studie proveditelnosti nového Rejstříku církví a náboženských společností
zobrazit legendu