*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO KULTURY

Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor projektového řízení a informačních technologií / MK
Datum schválení
1.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument má za úkol popsat základní strategické cíle a pro útvary spravované ICT MK specifikovat i plán kroků k dosažení těchto cílů. Organizace s vlastním IT oddělením definují postup k dosažení cílů vlastními strategiemi, které však musí být vypracovány v souladu se strategií rezortní. show
Implementace
Dokument je implementován odborem projektového řízení a informačních technologií MK.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno poradou vedení MK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*