*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020
[ICT MK 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor projektového řízení a informačních technologií / MK
Datum schválení1.6.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument má za úkol popsat základní strategické cíle a pro útvary spravované ICT MK specifikovat i plán kroků k dosažení těchto cílů. Organizace s vlastním IT oddělením definují postup k dosažení cílů vlastními strategiemi, které však musí být vypracovány v souladu se strategií rezortní. show
Implementace
Dokument je implementován odborem projektového řízení a informačních technologií MK.
Výchozí legislativaRozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno poradou vedení MK
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*