Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 2023-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Datum schválení
5.10.2020
Doba platnosti
2023 - 2030
Popis dokumentu
Aplikovaný výzkum MK je mezioborový, realizovaný v silné meziinstitucionální spolupráci a produkující výsledky s potenciálem praktických aplikací v řadě oblastí života společnosti i oborů národního hospodářství, včetně průmyslu a služeb. show
Implementace
Hlavním předpokladem realizace Koncepce je stabilní výše výdajů státního rozpočtu na její realizaci. Systém monitorování a evaluace realizace Koncepce je v oblasti VaVaI dán jednak zákonem č. 130/2002 Sb., jednak vládou schválenými dokumenty, zejména Metodikou 2017+. show