Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor umění, literatury a knihoven
Datum schválení
23.11.2016
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 pracuje s vyhodnocením silných i slabých stránek činnosti knihoven, pojmenovává rizika ohrožující systém knihoven při nedostatečné reflexi proměňující se společenské objednávky a aktivně využívá potenciálu příležitostí, které před show
Implementace
Koordinací implementace Koncepce bude pověřena Národní knihovna České republiky. K plnění jednotlivých priorit budou vytvořeny samostatné pracovní skupiny ve spolupráci s poradním orgánem ministra kultury pro oblast knihoven, Ústřední knihovnickou radou. show
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2015 č. 1032 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016, usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2016 č. 678, usnesení vlády ČR ze dne 24. října 2016 č. 942
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1032 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nestanoveno neuvedeno