Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2011-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Strategy of Improved Care for Traditional Folk Culture in the Czech Republic 2011-2015
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor regionální a národnostní kultury
Datum schválení
5.1.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Cílem materiálu je definovat nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu jako soubor určitých koordinovaných opatření, jejichž účelem je přispět k efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně, využívání a předávání nemateriální složky tradiční lidové kultury nastupujícím generacím. show
Implementace
a) grantové podpory tradiční lidové kultury na úrovni obcí, krajů a Ministerstva kultury b) výzkum a vývoj c) poskytování tvůrčích a studijních stipendií Ministerstva kultury v oblasti tradiční lidové kultury show
Výchozí legislativa
Státní kulturní politika České republiky na léta 2009 – 2014, schválená usnesením č. 1452 ze dne 19.11.2009.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
11 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano periodicky neuvedeno