Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 5. úplná aktualizace 2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Territorial analytical documents of the Karlovy Vary region, 5th complete update 2021
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování
Datum schválení
27.9.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Touto dokumentací se aktualizuje dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje pořízená v roce 2017.

Implementace
Dokumentace obsahuje Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor udržitelného rozvoje území, textovou a grafickou část. show
Výchozí legislativa
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byla pořízena v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 - 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 296/09/21
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Materiál je zpracován dle metodiky JOKar (Jednotná osnova územně analytických podkladů), která v rámci projektu KOPaS ÚAP KK (Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje) standardizuje výstupy územně analytických podkladů kraje a obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji. K vyhodnocení udržitelného rozvoje Karlovarského kraje byla použita vlastní indikátorová sada.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 4 roky neuvedeno