Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
7.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje je pořízena za účelem rozpracování systému střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím k jeho specifikům. show
Implementace
Realizace opatření k ochraně přírody a krajiny v rámci správní činnosti orgánů ochrany přírody. Hospodaření v chráněných oblastech dle schválených plánů péče. Promítnout vymezené územní systémy ekologické stability do územního plánování jednotlivých obcí. show
Výchozí legislativa
Koncepce vychází z cílů a principů aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky schválené usnesením vlády č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZZ/195/04/16
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne každoročně neuvedeno