*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025
[KOP KK 2016-2025]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciOdbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení7.4.2016
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje je pořízena za účelem rozpracování systému střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím k jeho specifikům. show
Implementace
Realizace opatření k ochraně přírody a krajiny v rámci správní činnosti orgánů ochrany přírody. Hospodaření v chráněných oblastech dle schválených plánů péče. Promítnout vymezené územní systémy ekologické stability do územního plánování jednotlivých obcí. show
Výchozí legislativaKoncepce vychází z cílů a principů aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky schválené usnesením vlády č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZZ/195/04/16
PDF
Hodnocení SEAKVK010K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne každoročně neuvedeno
*