Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

2007 aktuálních strategií

z toho:

- 61 na mezinárodní úrovni
- 281 na národní úrovni ČR
- 285 na úrovni regionální
- 200 na úrovni oblastní
- 1180 na úrovni místní

.. a dalších 1133 v archivu

Přehled strategických map - kraje

Název Mapa Verze
Strategická mapa Karlovarského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KK 2011+ (akt. 2016)Povodňový plán KK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny KK 2016–2025Plán odpadovéhohospodářství KK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KK 2005–2030 (akt. 2015)Plány dílčích povodí2016–2021 OstatníKrizový plánKKHavarijní plán KKPoplachový plán KKPlán obrany KKPandemický plán KKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce KK 2017–2042Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK 2016–2020Plán rozvoje sportu KK 2018–2023Krajská příloha k národní RIS3 KK 2014–2020 (akt. 2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KK 2018–2020Plán dopravníobslužnosti KK2016–2028Akční plán protihlukových opatření KK2015–2019Územně analytické podklady KK 2021–2025Zásady územního rozvoje KK 2018+Program rozvoje KK 2021–2027Koncepce rozvojesilniční sítě KK 2012+*1*2*6Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK 2013–2020Akční plán rozvojesociálních služeb KKna rok 2020Koncepce prevencekriminality KK2018–2022*3Zajištění a rozvojpodpory seniorů a osobse zdravotnímpostižením KK 2017+*5Strategie ochrany předpovodněmi KK 2003+ (akt. 2010)*8Aktualizace strategiecyklistiky KK2016-2022[akt. 2020]Regionální inovační strategie KK 2020
01/2023
Strategická mapa Pardubického kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje PAK 2014+Územně analytické podklady PAK 2017+Regionální inovační strategie PAK 2006+Koncepce prevence kriminality PAK 2023–2028Koncepce rozvoje psychiatrické péče PAK 2015+Územní energetická koncepce PAK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PAK2008+ (v platnosti)Povodňový plán PAK 2013+Koncepce Rozvoj „eHealth“ PAK 2017+*3*1*8*10*11*2*6Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje PAK 2021-2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PAK 2020–2024Regionálnísurovinová politika PAK2003+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PAK 2022–2024Krajský plánvyrovnávání příležitostípro osoby sezdravotním postižením2022–2026Strategie preventivníchaktivit a snižování škodspojených se závislost–ním chováním v PAK2020–2028Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistikyPAK 2016+Koncepce ochrany přírody PAK 2004+ (akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství PAK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [akt. 2020]Plán rozvoje vodovodů akanalizací PAK 2004+(akt. 2019)Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova PAK 2004+Plány dílčích povodí 2015+Koncepce protipovodňové ochrany PAK 2006+Koncepce podpory památkové péče PAK 2017–2020Koncepce rozvoje muzejnictví PAK 2022–2026 Koncepce návazné péče PAK 2015+OstatníKrizový plán PAKHavarijní plán PAKPoplachový plán PAKDílčí plán obrany PAKPandemický plán PAKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 za PAK [akt. 2020]Strategie romskéintegracePAK 2021–2026Akční plán protihlukových opatření PAK 2015+Plán dopravní obslužnosti PAK 2021–2026Strategie primárníprevence rizikového chování dětí a mládežePAK 2020–2028Plán rozvoje sportu PAK 2018–2025Koncepce na podporuvýkonu regionálníchfunkcí knihoven v PAK2020-2024Koncepce rozvoje Krajskéknihovny v Pardubicích2020-2024Krajský plán sítě služebpro osoby s duševnímonemocněním2022–2030StřednědobákoncepcezdravotnictvíPAK 2022–2030Koncepce lůžeknásledné zdravotnípéčePAK 2022–2030
01/2023
Strategická mapa Plzeňského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PK 2023–2031Povodňový plán PK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny PK 2004+Plán odpadovéhohospodářství PK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací PK 2005+Plány dílčích povodí2017–2023 OstatníKrizový plán PKHavarijní plán PKPoplachový plán PKPlán obrany PKPandemický plán PKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákonZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce PK 2004+Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PK 2020–2024Plán rozvoje sportu PK 2018–2025Krajská příloha k národní RIS3 PK 2014+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb v PK 2023–2025Koncepce prevence kriminality a protidrogovéprevencePK 2022–2026Plán dopravníobslužnosti PK2022–2026Akční plán protihlukových opatření PK2016+Územně analytické podklady PK 2017+Zásady územního rozvoje PK 2014+Program rozvoje PK 2022+Regionální inovační strategiePK - 3. aktualizace 2023-2025[akt. 2020]Koncepcenávazné péče PK2016+Koncepcepsychiatrické péče PK 2016–2023Koncepce rozvoje cestovního ruchu PK2014–2020*1*2*6*9Koncepce podporystátní pámátkové péčePK 2013–2020*10Strategie rozvoje knihoven PK 2014–2020*12Koncepce rozvojeregionální silničnía železniční sítěPK (2021)Aktualizace koncepcecykloturistikya cyklodopravyv PK 2021-2029 Informační koncepcePK 2021-2026 Informační strategiePK 2012-2018Zákon č. 365/2000 Sb., o informačníchsystémechveřejné správy
01/2024
Strategická mapa hlavního města Prahy
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje HMP 2014+ Územně analytické podklady HMP 2014+Územní energetická koncepce HMP2013–2033 (akt. 2014)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty HMP2016–2025Povodňový plán HMP 2016+Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*10*2Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětía mládeže HMP2022–2027 Strategie prevence,snižování negativníchdopadů a ukončováníbezdomovectvív Praze do roku 2030Koncepce HMPpro oblast integracecizinců 2022–2027[akt. 2022] Koncepce prevencekriminality HMP2017-2021Akční plán proimplementaci územníenergetické koncepceHMP 2018-2022Koncepce politiky HMPve vztahu k národnostnímmenšinám2021-2025Strategie romskéintegrace v HMP2022-2030Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdravípřed škodlivými účinkynávykových látekVzdělávání,sportRegionální rozvojVaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategický plán HMP 2016–2030Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 2020–2024Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb HMP 2022–2024(4. aktualizace)[akt. 2024]Strategie HMPpro oblast závislostníhochování 2022-2027Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny HMP 2008+Krajský plánodpadového hospodářstvíHMP 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna aglomerace Praha - CZ01 2020+Plány dílčích povodí 2016+Kulturní politika HMP22+ (2022) OstatníKrizový plán HMPHavarijní plán HMPPoplachový plán HMPplán obrany HMPPandemický plán HMPZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb.,o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 HMP 2018–2020Akční plán snižováníhluku aglomeracePraha 2019Dopravní plánHMP 2021–2025Plán rozvojesportua sportovníchzařízeníHMP 2021–2032Koncepce rozvoje cyklistické dopravy HMP 2010–2020(akt. 2014)Koncepce účinějšípéče o památkový fond HMP 2000+Krajský akční plánIII Praha (2023) Protikorupční strategieHMP 2022–2027Strategie rozvojeveřejných prostranství HMP (2014)Strategie řízenía rozvoje HMP 2015–2020Zásady rozvojepěší dopravyHMP 2010+Koncepce příjezdovéhocestovního ruchu HMP(2020)Strategie podporyalternativních pohonůHMP do roku 2030Koncepce odstraňováníbariér ve veřejnéhromadné dopravěHMP (2014)Plán odpadovéhohospodářství HMP2017 (do roku 2026) Plán udržitelné mobility HMP a okolí(2019)Regionální inovační strategieHMP (revize 2023) [akt. 2023]Plán udržitelnémobility HMP a okolí- Akční plán 2019-2023Strategie rozvoje pražské metropolitníželeznice (2018)Strategie rozvojebydleníHMP 2021–2030 Strategie aktivnímobility v Praze(2022)Cirkulární Praha 2030:Strategie HMP pro přechodna cirkulární ekonomiku(2022) Strategie adaptace HMPna změnu klimatu(2017)Implementační plánStrategie adaptace HMPna změnu klimatu2020–2024 Klimatický plán HMPdo roku 2030 (2021) Koncepce péče o zeleň HMP(2010) KoncepceSmart Praguedo roku 2030 (2017)Strategie ICTHMP 2019–2025 Celoměstskákoncepce rozvojeinformačníchsystémů pro potřebyHMP a městskýchčástí do 2025Plán regionálnípéče pro oblastduševního zdravív Praze2020-2030 Plán regionálnípéče o duševnízdraví v HMP2024-2027
03/2024
Strategická mapa Jihomoravského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce JMK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK 2011–2020Povodňový plán JMK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016–2020Koncepce rozvoje sportu JMK do roku 2025Krajská příloha k národní RIS3 JMK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JMK 2021–2023Plán odpadovéhohospodářství JMK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací JMK 2007+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2009+Koncepce zachovánía obnovy kulturníchpamátek JMK 2005+ Strategie rozvojelidských zdrojů JMK 2016–2025 Strategie rozvojecestovního ruchu JMK2021–2027 [akt. 2022]OstatníKrizový plán JMKHavarijní plán JMKPoplachový plán JMKPlán obrany JMKPandemický plán JMKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření JMK2016+Územně analytické podklady JMK 2015+Zásady územního rozvoje JMK 2011+*2*6*10*9*1Akční plán Strategie rozvoje JMK 2021+ na roky 2024–2025Koncepce ochrany přírody JMK2010+Krajský plánvyrovnávání příležitostípro občany se zdrav.postižením JMK 2013+*5Koncepce rodinnépolitiky pro všechnygenerace 2020–2030z Strategie transformacesociálních služeb proosoby se zdrav.postižením JMK 2021–2027 [akt. 2021]Generel dopravy JMK 2003–2030 Program rozvojelesního hospodářství JMK 2009+*14Koncepce rozvojecyklistiky JMK 2016–2023 *8KoncepcezdravotnictvíJihomoravského kraje2020-2025Strategie Jihomoravskéhokraje pro oblastrizikového chování,závislostí a závislostníhochování 2020-2028Strategie rozvoje JMK 2021+Regionální inovační strategieJMK 2021-2027Strategie prevencekriminality JMK2023–2028 Koncepce rozvojekulturních institucízřizovaných JMK2020-2025 Koncepce rozvojepaliativní péče v JMK2022-2025 Akční plán rozvojesociálních služeb v JMKna rok 2023 Krátkodobý realizačníplán pro oblast rizikovéhochování, závislostía závislostního chováníJMK 2022-2023Krátkodobýrealizační plánStrategie rozvojelidských zdrojůJMK 2022-2023 Plán dopravníobslužnosti JMK2022-2026[akt. 2022]Studieaglomeračníhoprojektu brněnsképříměstskéželezničnídopravy 2020Koncepce ProjektuZdravý kraja místní Agendy 21Hospodářskástrategiese zaměřenímna vybranáúzemí JMK(2023)
03/2024
Strategická mapa Ústeckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie ÚK (2020)Aktualizace Územníenergetické koncepce ÚK2019 (akt. 2019)Krajská koncepce en-vironmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK 2022-2030Povodňový plán ÚK 2013+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce podpory sportu ÚK 2018–2028Krajská příloha k národní RIS3 ÚK 2014–2020 (akt. 2019)Plán pokrytí ÚK výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby 2015+ Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ÚK 2022–2024Plán protidrogové politiky ÚK 2015–2018(v přípravě 2019+)Plán dopravníobslužnosti ÚK2017–2021Plán odpadovéhohospodářství ÚK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ÚK 2008+(akt. 2017)Plány dílčích povodí2016+Strategie rozvojekultury a kulturníhodědictví ÚK 2021–2030 Strategie rozvojelidských zdrojů ÚK 2008+ Strategie rozvojecestovního ruchu ÚK2021–2027OstatníStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb ÚK 2015–2020 Krizový plán ÚKHavarijní plán ÚKPoplachový plán ÚKDílčí plán obrany ÚKPandemický plán ÚKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření ÚK2017+Územně analytické podklady ÚK 2017+Zásady územního rozvoje ÚK 2019+*2*6*10*9*1Program rozvoje ÚK 2014–2020eGovernmentstrategie ÚK 2010+ Strategie podporyzdraví a rozvojezdravotnictví azdravotních služebÚK 2015-2020 Strategie rozvoje ÚK do roku 2027Strategie prevencezávislostí ÚK2024-2028 (akt.2020)Strategie podporyrozvoje dobrovolnictvíÚK 2023-2024Dlouhodobýzáměr vzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy v ÚK2020-2024Ústecký krajský plánvyrovnání příležitostí2021-2025Strategie prevencekriminality na územíÚK 2023-2028Koncepce rodinnépolitiky ÚK2023-2027
03/2024
Strategická mapa Libereckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie LK 2009+Koncepce prevence kriminality LK 2023–2028Rozvoj psych.péče LK2016–2022Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020 (2022)Územní energetická koncepce LK2015+Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu LK 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021–2030Povodňový plán LK 2013+Analýza stavudopravy LK 2018+ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2020–2024Aktualizace Regionální surovinové politiky LK 2019 [akt. 2022]Zásady řízenízdravotnictví LK v oblastilůžkové péčevč. návaznosti nazdravotnickouzáchrannouslužbu 2015–2020Plán protidrogové politiky LK 2023–2027Plán dopravní obslužnosti LK 2019-2023Koncepce BESIP LK2015+Koncepce ochranypřírody a krajinyLK [akt. 2021+]Plán odpadovéhohospodářství LK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací LK 2004+Krajská koncepcezemědělství LK 2003+Program ochranyzemědělské půdy LK 2009+Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Libereckého kraje (2022)Plány dílčích povodí2009+Koncepce ochrany předpovodněmi LK 2006+Koncepce účinnější podpory památkové péče LK 2003+Program rozvojekulturních institucízřizovaných LK2014–2020 Rozvoj návazné péče LK 2016–2020Sbírkotvorná činnost muzeí zřizovaných LK 2010+OstatníKoncepce zdravotních služeb v lůžkovýchzařízeních LK 2016+Krizový plán LKHavarijní plán LKPoplachový plán LKDílčí plán obrany LKPandemický plán LKKoncepce výstavby a rozvoje ISkrizového řízení a IZS LK 2013+Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Strategie rozvoje LK 2021–2027Akční plán protihlukových opatření LK2015+Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst LK na silnicích II. a III. třídy 2010–2025KoncepceBESIP LK 2015+Krajský lesnickýprogram LK 2006+Územně analytické podklady LK 2021Zásady územního rozvoje LK akt. č. 1 (2021)*2*6*7*8*10*11*14*3Krajský plánvyrovnávání příležitostípro osoby se zdravotnímpostižením 2021-2024Chytřejší krajpro LK (2019)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb LK 2024-2026Strategie rozvojecyklodopravyv LK 2021+Koncepce turistické dopravy v LK (2022)Krajská příloha k národníRIS3 LK 2021–2027Strategický plánrodinné politikyLK 2019-2023Plán rozvoje sportu v LK 2022-2025 [akt. 2024]Zdravotní politika LK 2020 (2022)- dlouhodobý program zlepšování zdrav. stavu obyvatel LK - AP 2023-2025 Akční plánkoncepceChytřejšíkraj pro LK(2020)Akční plánenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty LK 2021-2023Akční plán adaptacena změnu klimatuv podmínkách LK (2021)Strategie sociálníhozačleňováníLK 2021+ (2021)
03/2024
Strategická mapa Olomouckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje OK 2008+ (akt. 2019)Územně analytické podklady OK 2017+Regionální inovační strategie OK 2011+ Strategie prevence kriminality OK 2022–2027 Územní energetická koncepce OK2017–2040Marketingová studie cestovního ruchu OK 2014–2016 Povodňový plán OK 2005+ (akt. 2018)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*3*10*2Program rozvojecestovního ruchu OK2021-2027 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK (2020)Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením OK 2016+Strategie prevencea snižování škodspojených sezávislostním chovánímv OK 2023-2026Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy OK do roku 2030Koncepce ochrany přírody a krajiny OK 2004–2014(v platnosti)Plán odpadového hospodářství OK 2016-2026 (akt. 2023)Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 2017–2027Plány dílčích povodí 2016–2021Koncepce rozvoje kultury, kreativitya památkové péčeOK 2022–2029 Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním OK 2017+OstatníKrizový plán OKHavarijní plán OKPoplachový plán OKDílčí plán obrany OKPandemický plán OKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 OK [akt. 2020]Akční plán protihlukových opatření OK 2016+Plán dopravní obslužnosti OK(2019)Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu OK 2024-2028Koncepce rozvoje cyklistické dopravy OK (2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb OK 2024–2026Akční plán koncepcerodinné politiky OK2023Koncepce rodinné politiky OK 2023-2027Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)Akční plán rozvojesociálních služebOK na rok 2024Koncepce vzděláváník udržitelnému rozvojiOK 2021-2024Strategie OKo vodě (2021)
03/2024
Strategická mapa Středočeského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce prevence kriminality SČK 2023–2027Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeStrategie integrace romské komunity SČK 2017–2021Krajská příloha k národní RIS3 SČK 2014+*12*13*9Akční plán k RIS3 strategiiSČK 2017-2018Koncepce protidrogovépolitiky SČK 2022-2027Akční plán realizaceKoncepce protidrogovépolitiky SČK 2022-2024Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu SČK 2019–2024 [akt. 2023]Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy SČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015–2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016–2020 Strategie rozvoje zdravotnictví SČK 2014–2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti SČK 2016–2020Koncepce pod-pory sportovních center mládeže SČK 2017–2021Regionální surovinová politika SČK2016+Plán primární prevence rizikového chováníu dětí a mládeže SČK 2016–2018Akční plán protihlukových opatření SČK 2016+Zásady územního rozvoje SČK 2011+Územně analytické podklady SČK 2017+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plány dílčích povodí 2009+ (akt. 2016)Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 2016–2020Povodňový plán SČK 2004+Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK 2004+ Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2018-2028Koncepce regionálníchfunkcí divadelve SČK 2021-2023Program rozvoje cestovního ruchu ve SČK 2018–2023Koncepce účinnější péče o tradičnílidovou kulturu SČK 2015–2018Koncepceregionálních funkcíknihoven ve SČK2023-2026Koncepce podpory památkové péče SČK 2014–2016Územní energetická koncepce SČK2019–2043Koncepce rozvoje cyklistikySČK 2017–2023*1*3*6*8*10*2
04/2023
Strategická mapa Královehradeckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce KHK2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KHK 2016+Povodňový plán KHK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 2016–2020Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit KHK 2013+Krajská příloha k národní RIS3 KHK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KHK 2018–2020Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů KHK 2017–2021Plán dopravníobslužnosti KHK2016+Plán odpadovéhohospodářství KHK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KHK 2004+Plány dílčích povodí2015+ Program rozvojecestovního ruchu KHK2014–2020OstatníKrizový plán KHKHavarijní plán KHKPoplachový plán KHKPlán obrany KHKPandemický plán KHKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření KHK2015+Územně analytické podklady KHK 2015+Zásady územního rozvoje KHK 2011+Strategie rozvoje KHK 2014–2020*2*6*9*1Program rozvoje KHK 2017–2020Regionálnísurovinovápolitika KHK2004+Dotační strategie KHK 2017–2020 Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK 2004+Koncepce péčeo památkový fond KHK2010+*10
06/2019
Strategická mapa Zlínského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce ZLK 2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZLK 2014–2022Povodňový plán ZLK 2004+Rozvoj kolejové dopravy ZLK 2006+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZLK 2016–2020Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ZLK 2012+Krajská příloha k národní RIS3 ZLK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ZLK 2016–2020Koncepce protidrogové politiky ZLK 2015–2019Plán dopravníobslužnosti ZLK2012–2019Koncepce rozvojecyklodopravy ZLK 2004+Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZLK 2003+(akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství ZLK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ZLK 2001+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2015–2021Program rozvojecestovního ruchu ZLK2015–2020 OstatníKrizový plán ZLKHavarijní plán ZLKPoplachový plán ZLKPlán obrany ZLKPandemický plán ZLKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákonZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013*1Akční plán protihlukových opatření ZLK2016+Strategiebezpečnostisilničního provozuZLK 2012–2020Územně analytické podklady ZLK 2017+*2Zásady územního rozvoje ZLK 2008+ (akt. 2018)Strategie rozvoje ZLK 2009–2020 (akt. 2013)Strategie využitíbrownfields ZLK 2010–2020Generel dopravy ZLK 2010+Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd ZLK 2015+Strategie rozvojecestovního ruchuBílých Karpat–Kopanic2012+Regionální inovačnístrategie ZLK2013–2020*8*6*7*9
06/2019
Strategická mapa Kraje Vysočina
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DMKSUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny OstatníZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krizový plán KVZásady územního rozvoje KV 2017+Územně analytické podklady KV 2017+Regionální inovační strategie KV 2013–2020Koncepce prevence kriminalityKV 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KV 2018–2025Územní energetická koncepce KV 2017–2042Krajská příloha k národní RIS3 KV 2014–2020 (akt. 2018)Plány dílčích povodí 2016–2022Povodňový plán KV 2005+ (akt. 2019)Strategie rozvoje KV 2021–2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KV2016–2020Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb KV 2016–2020Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit KV 2016–2020Strategie protidrogové politiky KV 2016–2019Plán odpadovéhohospodářství KV 2016–2025Strategie zvláštní územní ochrany přírody KV 2015+Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KV 2004+ (akt. 2015)Strategický plán rozvoje zdravotnictví KV2019+Koncepce bezpečnosti silničního provozu KV 2011–2020 Plán dopravní obslužnosti KV 2017–2021Koncepce rozvoje silniční sítě KV 2017+Program Zdraví 2030 pro KV 2021–2025 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy KV 2014–2020Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ062016–2020Akční plánprotihlukových opatření KV 2016+Plán rozvoje sportu KV 2018–2025Havarijní plán KVPožární poplachový plán KVDílčí plán obrany KVPandemický plán KV*1*3*4*8*7*2Strategie rozvojecestovního ruchuKV 2017-2025
07/2021
Strategická mapa Jihočeského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje JČK 2015+Územně analytické podklady JČK 2017+Strategie rozvoje školství JČK2011–2020Územní energetická koncepce JČK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JČK 2012–2020Povodňový plán JČK 2004+*1*10*2Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje JČK 2014–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JČK 2019–2021Strategie protidrogové politiky JČK 2018–2020Koncepce ochrany přírody JČK 2008+Plán odpadovéhohospodářství JČK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016-2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK 2013+Plány dílčích povodí 2009+Koncepce protipovodňové ochrany JČK 2007+Koncepce rozvojezřizovaných organizacíkultury JČK 2015–2020Koncepce podporypamátkové péče JČK2021–2025 Koncepce zdravotnictví JČK2015–2020OstatníKrizový plán JČKHavarijní plán JČKPoplachový plán JČKPlán obrany JČKPandemický plán JČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb.,o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 JČK 2018–2022Akční plán protihlukových opatření JČK 2015+Plán dopravní obslužnosti JČK 2017–2020Plán rozvoje sportu JČK 2018+Koncepce optimalizace dopravní sítě JČK2011–2026Koncepce paliativní péčev JČK 2019–2023Regionálnísurovinová politikaJČK 2003+
11/2020
Strategická mapa Moravskoslezského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK 2004+ (akt. 2015)Povodňový plán MSK 2004+ (akt. 2014+)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny MSK 2006+Plán odpadovéhohospodářství MSK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací MSK 2004+Plány dílčích povodí2009+ OstatníKrizový plán MSKHavarijní plán MSKPoplachový plán MSKPlán obrany MSKPandemický plán MSKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Koncepce rozvojezemědělství a venkova MSK 2005+Regionální lesnický program MSK 2007+Politika životního prostředí MSK 2014–2020Územní energetická koncepce MSK 2004–2022(akt. 2016)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2016–2020Plán rozvoje sportu MSK 2019–2025Krajská příloha k národní RIS3 MSK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb MSK 2015–2020(akt. 2016)Strategie protidrogové politiky MSK 2015–2020Plán dopravníobslužnosti MSK2011+Akční plán protihlukových opatření MSK2017+Územně analytické podklady MSK 2015+Zásady územního rozvoje MSK 2010+Strategie rozvoje MSK 2019–2027Strategie rozvoje chytrého regionuMSK"Chytřejší kraj" 2017–2023 Koncepce prevencekriminality MSK2012–2016Strategie integraceromské komunity2015–2020Koncepce kvalitysociálních služebMSK 2008+Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením MSK 2014-2020Koncepcezdravotní péče MSK 2004+Koncepce rozvojedopravníinfrastruktury MSK 2008+Koncepce rozvojecyklistické dopravyMSK 2004+Strategie řízení cestovního ruchu MSK 2014–2020Koncepce rozvojeveřejných knihovnickýcha informačních služeb MSK 2014–2020Koncepce podporykultury MSK 2014–2020Program rozvojemuzejnictví MSK 2004+*1*2*6
11/2020