Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Rada hl. m. Prahy
Datum schválení
10.5.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Klimatický plán hl. m. Prahy stanovuje cíle města v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého v souladu s Klimatickým závazkem hl. m. Prahy, který byl schválen Zastupitelstvem HMP v roce 2019. show
Implementace
Dokument je současně pojatý jako strategický i implementační plán - obsahuje jak stanovené cíle a opatření v oblasti snižování emisí Prahy, tak konkrétní projekty. Zároveň KP HMP 2030 definuje podmínky, jež je potřeba pro naplnění stanovených cílů splnit.
Výchozí legislativa
Klimatický plán hl. m. Prahy vychází z následujících dokumentů:
- Klimatický závazek hl. m. Prahy (2019)
- Pařížská dohoda o změně klimatu (2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č. 1025 ze dne 10.5.2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno