Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Rada hl. m. Prahy
Datum schválení
10.5.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Klimatický plán hl. m. Prahy stanovuje cíle města v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého v souladu s Klimatickým závazkem hl. m. Prahy, který byl schválen Zastupitelstvem HMP v roce 2019. show
Implementace
Dokument je současně pojatý jako strategický i implementační plán - obsahuje jak stanovené cíle a opatření v oblasti snižování emisí Prahy, tak konkrétní projekty. Zároveň KP HMP 2030 definuje podmínky, jež je potřeba pro naplnění stanovených cílů splnit.
Výchozí legislativa
Klimatický plán hl. m. Prahy vychází z následujících dokumentů:
- Klimatický závazek hl. m. Prahy (2019)
- Pařížská dohoda o změně klimatu (2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č. 1025 ze dne 10.5.2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno