Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje 2023-2031

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí KÚPK
Datum schválení
29.12.2022
Doba platnosti
2023 - 2031
Popis dokumentu
Primárním cílem KK EVVO je vytvoření funkčního vzdělávacího a informačního systému, který povede ke zvýšení zájmu obyvatel Plzeňského kraje o životní prostředí, přírodu a krajinu, zlepší pochopení principu fungování přírody a napomůže pochopení, proč a jak je potřeba chránit přírodu a životní show
Implementace
Odpovědnost za realizaci dokumentu nese Odbor životního prostředí KÚPK společně s Odborem školství KÚPK, na realizaci EVVO se podílí následující typy organizací a institucí: nevládní neziskové organizace, orgány veřejné správy, podnikatelský sektor, školy a další zařízení působící v oblasti výchovy show
Výchozí legislativa
Plzeňský kraj je dle § 13 odst. 5 písm. a) zák. c. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů povinen, stejně jako každý kraj ČR, zpracovávat, koordinovat a aktualizovat Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naplněním této povinnosti je tento dokument, který navazuje na krajskou koncepci EVVO zpracovanou a schválenou v roce 2003 a následně aktualizovanou v roce 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RPK č. 2999/22 dne 29. 12. 2022
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument definuje vizi Plzeňského kraje v oblasti rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a to, jakým způsobem ji naplnit (tj. cíle a opatření vedoucí k uskutečnění vize). Cílem KK EVVO Plzeňského kraje je, v souladu s předchozími dokumenty, vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a přispěje k výraznějšímu zapojení všech cílových skupin do řešení environmentálních problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na stav životního prostředí.
Prioritní oblasti rozvoje EVVO v Plzeňském kraji byly stanoveny na základě závěru analýzy současného stavu EVVO, rozhovorů se zástupci cílových skupin a na základě podnětu z jednání odborné pracovní skupiny EVVO. Realizace všech stanovených cíle v důsledku povede k ochraně životního prostředí v Plzeňském kraji.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 1 rok neuvedeno