Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ PLZEŇSKÝ

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně  
tisk
i

Strategická mapa Plzeňského kraje

Online indikátory pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 2014 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016-2020 2016 2020
Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018 2012 2018
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (2003) [akt. 2014] 2002 --
Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016) 2016 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj 2013 2020
Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020 2017 2020
Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023 2016 2023
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji (2012) 2012 --
Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017 2012 2017
Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2017-2021 2017 2021
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026 2016 2026
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019 2018 2019
Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020 2014 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021 2019 2021
Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Dokumentů: 17

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018) 2018 2025
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014) 2014 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 20..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů