Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odd. kultury OKPPCR KÚPK, Komise pro přípravu Koncepce muzeí (ředitelé p.o. PK)
Datum schválení
8.12.2011
Doba platnosti
2012 - 2017
Popis dokumentu
Koncepční dokument, který shrnuje současnou problematiku v oblasti muzejnictví na území kraje a navrhuje opatření a varianty k podpoře jejího rozvoje
Implementace
Definice cílů a strategií budoucího rozvoje muzeí na území Plzeňského kraje, standardizace procesů v oblasti a koordinace využití potenciálů organizací
Výchozí legislativa
Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010–2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví)
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usn. Rady PK č. 4926/11
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 2017 neuvedeno