Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - 3. aktualizace 2023-2025 [akt. 2020]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor fondů a programů EU
Datum schválení
19.12.2022
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3 strategie) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní RIS3 strategie. show
Implementace
Implementace RIS3 strategie je realizována prostřednictvím Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje (AP RIS). AP RIS je aktualizován a vyhodnocován každý rok Krajskou radou pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. show
Výchozí legislativa
NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ STRATEGIE PRO INTELIGENTNÍ SPECIALIZACI ČESKÉ REPUBLIKY 2021–2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
66 / 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno