Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor fondů a programů EU KÚPK
Datum schválení
11.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2019
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3 strategie) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR. show
Implementace
Strategické řízení RIS3 strategie je plně v kompetenci pořizovatele strategie, tj. Plzeňského kraje, resp. jeho vedení. Významnou podporu pro strategické řízení RIS3 strategie vedení kraje poskytuje Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje (dále KRVVI). show
Na RIS3 PK 2018-2019 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 703/18
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno