*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019
[RIS3 PK 2018-2019]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor fondů a programů EU KÚPK
Datum schválení11.6.2018
Doba platnosti2018 - 2019
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3 strategie) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR. show
Implementace
Strategické řízení RIS3 strategie je plně v kompetenci pořizovatele strategie, tj. Plzeňského kraje, resp. jeho vedení. Významnou podporu pro strategické řízení RIS3 strategie vedení kraje poskytuje Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje (dále KRVVI). show
Výchozí legislativaNárodní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 703/18
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*