Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor fondů a programů EU
Datum schválení
8.6.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3 strategie) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR. show
Implementace
Implementace RIS3 strategie je realizována prostřednictvím Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje (AP RIS). AP RIS se aktualizuje a vyhodnocuje každý rok. AP RIS je řízen RIS3 týmem Plzeňského kraje pod vedením RIS3 manažera v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II. show
RIS3 PK 2020+ je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 2014-2020 (aktualizace 2018); schválena Usnesením Vlády ČR č. 24 ze dne 11. 1. 2019
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
24 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno