Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ PLZEŇSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Specifický cíl"

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019

1. Lidské zdroje pro VaVaI

1 Zvýšit atraktivitu a stabilizovat počet studentů VŠ v Plzeňském kraji

1.1 Zvýšit zapojení VŠ v kraji do mezinárodních sítí
1.2 Rozšířit nabídku moderních multioborových studijních programů na VŠ i SŠ
1.3 Posílit sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVaI
1.4 Zvýšit motivaci pedagogů a kvalitu jejich přípravy

2. Prostředí pro VaVaI

2 Zlepšit infrastrukturu a spolupráci mezi aktéry VaVaI v Plzeňském kraji

2.1 Identifikovat a prosadit špičkové obory (domény)
2.2 Zavést systém spolupráce ve VaVaI
2.3 Zvýšit podporu pro VaVaI
2.4 Posílit infrastrukturu pro VaVaI

3. Kapacita pro VaV

3 Zvýšit rozmanitost využití výzkumných kapacit v Plzeňském kraji

3.1 Zefektivnit zapojení výzkumných organizací do mezinárodních týmů
3.2 Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
3.3 Zintenzivnit komercionalizaci výsledků výzkumných organizací

4. Inovace

4 Rozšířit počet firem s vysokým inovačním potenciálem v Plzeňském kraji

4.1 Zvýšit počet nových domácích firem založených na inovacích
4.2 Posílit využití inovací ve stávajících firmách
4.3 Získat významné investice s vysokým inovačním potenciálem

5. Marketing VaVaI

5 Posílit dobré jméno Plzeňského kraje ve světě VaVaI

5.1 Vytvořit a průběžně vyhodnocovat strategii Regionálního inovačního marketingu
5.2 Zavést funkční systém organizace Regionálního inovačního marketingu
5.3 Realizovat marketingovou strategii a budovat identitu kraje