*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019

1. Lidské zdroje pro VaVaI

1 Zvýšit atraktivitu a stabilizovat počet studentů VŠ v Plzeňském kraji

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
1.1 Zvýšit zapojení VŠ v kraji do mezinárodních sítí
1.2 Rozšířit nabídku moderních multioborových studijních programů na VŠ i SŠ
1.3 Posílit sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVaI
1.4 Zvýšit motivaci pedagogů a kvalitu jejich přípravy

2. Prostředí pro VaVaI

2 Zlepšit infrastrukturu a spolupráci mezi aktéry VaVaI v Plzeňském kraji

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
VI.f lidské zdroje VaV
VII.h odborné vzdělávání
2.1 Identifikovat a prosadit špičkové obory (domény)
2.2 Zavést systém spolupráce ve VaVaI
2.3 Zvýšit podporu pro VaVaI
2.4 Posílit infrastrukturu pro VaVaI

3. Kapacita pro VaV

3 Zvýšit rozmanitost využití výzkumných kapacit v Plzeňském kraji

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.h inovační podnikání
3.1 Zefektivnit zapojení výzkumných organizací do mezinárodních týmů
3.2 Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
3.3 Zintenzivnit komercionalizaci výsledků výzkumných organizací

4. Inovace

4 Rozšířit počet firem s vysokým inovačním potenciálem v Plzeňském kraji

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.h inovační podnikání
IV.j specializované poradenské služby
VII.h odborné vzdělávání
4.1 Zvýšit počet nových domácích firem založených na inovacích
4.2 Posílit využití inovací ve stávajících firmách
4.3 Získat významné investice s vysokým inovačním potenciálem

5. Marketing VaVaI

5 Posílit dobré jméno Plzeňského kraje ve světě VaVaI

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání
VII.h odborné vzdělávání
XVII.c veřejné služby
5.1 Vytvořit a průběžně vyhodnocovat strategii Regionálního inovačního marketingu
5.2 Zavést funkční systém organizace Regionálního inovačního marketingu
5.3 Realizovat marketingovou strategii a budovat identitu kraje
*