*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Specifický cíl"

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019
1.Lidské zdroje pro VaVaI
1Zvýšit atraktivitu a stabilizovat počet studentů VŠ v Plzeňském kraji
1.1Zvýšit zapojení VŠ v kraji do mezinárodních sítí
1.2Rozšířit nabídku moderních multioborových studijních programů na VŠ i SŠ
1.3Posílit sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVaI
1.4Zvýšit motivaci pedagogů a kvalitu jejich přípravy
2.Prostředí pro VaVaI
2Zlepšit infrastrukturu a spolupráci mezi aktéry VaVaI v Plzeňském kraji
2.1Identifikovat a prosadit špičkové obory (domény)
2.2Zavést systém spolupráce ve VaVaI
2.3Zvýšit podporu pro VaVaI
2.4Posílit infrastrukturu pro VaVaI
3.Kapacita pro VaV
3Zvýšit rozmanitost využití výzkumných kapacit v Plzeňském kraji
3.1Zefektivnit zapojení výzkumných organizací do mezinárodních týmů
3.2Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
3.3Zintenzivnit komercionalizaci výsledků výzkumných organizací
4.Inovace
4Rozšířit počet firem s vysokým inovačním potenciálem v Plzeňském kraji
4.1Zvýšit počet nových domácích firem založených na inovacích
4.2Posílit využití inovací ve stávajících firmách
4.3Získat významné investice s vysokým inovačním potenciálem
5.Marketing VaVaI
5Posílit dobré jméno Plzeňského kraje ve světě VaVaI
5.1Vytvořit a průběžně vyhodnocovat strategii Regionálního inovačního marketingu
5.2Zavést funkční systém organizace Regionálního inovačního marketingu
5.3Realizovat marketingovou strategii a budovat identitu kraje
*