*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK
Datum schválení
10.3.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Cílem dokumentu bylo zpracování analýzy současného stavu turismu v Plzeňském kraji a v návaznosti na výsledky analýzy zpracování strategických návrhů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v kraji pro období 2014 – 2020. Dokument také navazuje na již vytvořené strategické plány. show
Implementace
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020 bude implementována širším spektrem subjektů z řad veřejného i soukromého sektoru (viz Partneři pro realizaci akčního plánu uvedení dle jednotlivých stanovených Produktech). show
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 442/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Koncepce obsahuje mj. Rámcový návrh relevantních produktů vhodných pro propagaci dle třech produktových skupin (detailněji rozpracovaných do jednotlivých produktů), Akční plán propagace, Návrh personálního a institucionálního zajištění implementace Koncepce.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*