*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí KÚPK
Datum schválení
15.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2026
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument kraje, jehož účelem je naplnit cíle a požadavky POH ČR a stanovit optimální způsob nakládání s odpady na území kraje.
Implementace
POH obsahuje základní nástroje a přehled projektů k dosažení stanovených cílů. Dále také odpovědnost jednotlivých subjektů za jejich realizace podle nastavených indikátorů a cílových hodnot. show
Výchozí legislativa
Plán odpadového hospodářství PK byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a plně navazuje na schválený POH ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 1167/16 ze dne 15.2. 2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1 x ročně neuvedeno
*