*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji (2012)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji (2012)
[KRC PK]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Datum schválení24.9.2012
Doba platnosti2012 - průběžně
Popis dokumentu
Zjištění aktuálního stavu sítě cyklotras a cyklostezek, navrh krátkodobých a dlouhodobých řešení vedoucích k rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy
Implementace
Strategický dokument zaměřen na dvě oblasti - na rozvoj dopravní infrastruktury pro potřeby cyklodopravy a na rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb
Výchozí legislativaNávaznost na Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno Radou PK č. usn. 6368/12
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 2017 neuvedeno
*