Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Datum schválení
24.9.2012
Doba platnosti
2012 - průběžně
Popis dokumentu
Zjištění aktuálního stavu sítě cyklotras a cyklostezek, navrh krátkodobých a dlouhodobých řešení vedoucích k rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy
Implementace
Strategický dokument zaměřen na dvě oblasti - na rozvoj dopravní infrastruktury pro potřeby cyklodopravy a na rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb
Výchozí legislativa
Návaznost na Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno Radou PK č. usn. 6368/12
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 2017 neuvedeno