Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
8.6.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Klíčový strategický dokument, který vymezuje základní, státem a krajem podporované záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období následujících čtyř let; vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR schválený vládou ČR show
Implementace
Realizace DZ VRVS PK 2020 - 2024 bude probíhat ve spolupráci se všemi aktéry z oblasti vzdělávání v Plzeňském kraji. Obecnou odpovědnost za implementaci dokumentu nese Plzeňský kraj. show
Výchozí legislativa
Zpracováno na základě § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při jeho tvorbě byla respektována vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Návaznost na republikový Dlouhodobý záměr.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva PK č. 1571/20
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno