*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004)
[KOPK PK 2004]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor životního prostředí KÚPK
Datum schválení9.3.2004
Doba platnosti2004 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce vytyčuje hlavní směry a cíle, které by měla ochrana přírody a krajiny na území Plzeňského kraje sledovat a naplňovat ke zlepšení stávajícího stavu.
Implementace
Koncepce je aplikována ve správních řízeních vedených Krajským úřadem Plzeňského kraje podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Výchozí legislativaZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 560/04 ze dne 9. 3. 2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*