Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí KÚPK
Datum schválení
9.3.2004
Doba platnosti
2004 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce vytyčuje hlavní směry a cíle, které by měla ochrana přírody a krajiny na území Plzeňského kraje sledovat a naplňovat ke zlepšení stávajícího stavu.
Implementace
Koncepce je aplikována ve správních řízeních vedených Krajským úřadem Plzeňského kraje podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Výchozí legislativa
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 560/04 ze dne 9. 3. 2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno